جمعه، 2 خرداد 1393 / 2014 May 23

6 مورد ( از 1 تا 6)
  باسمه تعالى   اعضاى كمیسیون بررسى راه‏هاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه منتخب سیزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره چهارم» مورخ 1391/12/15     اعضای اصلی 1-...
بازدید : 3654 تاریخ درج : 1390/1/25
  باسمه تعالى   اعضاى كمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى، منتخب سیزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره چهارم» مورخ 1391/12/15     اعضای اصلی 1-   جنا...
بازدید : 2998 تاریخ درج : 1390/1/25
  باسمه تعالى   اعضاى كمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108 قانون اساسى منتخب سیزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره چهارم» مورخ 1391/12/15     اعضای اصلی 1- ...
بازدید : 3033 تاریخ درج : 1390/1/25
  باسمه تعالى   اعضاى كمیسیون امور مالى و ادارى منتخب سیزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره چهارم» مورخ 1391/12/15     اعضای اصلی 1-   جناب آقای عب...
بازدید : 2990 تاریخ درج : 1390/1/24
باسمه تعالى   اعضاى كمیسیون سیاسى ـ اجتماعى منتخب سیزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره چهارم» مورخ 1391/12/15             اعضای اصلی&nb...
بازدید : 3046 تاریخ درج : 1390/1/24
                   باسمه تعالى   اعضاى كمیسیون تحقیق موضوع اصل یكصدویازده قانون اساسى منتخب سیزدهمین اجلاس...
بازدید : 4017 تاریخ درج : 1390/1/24