چهار شنبه، 7 خرداد 1393 / 2014 May 28

14 مورد ( از 1 تا 14)
.::  www.majlesekhobregan.ir  ::.  اهميّت مجلس خبرگان‏ اين مجلس از نهادهاى ابتكارى در نظام سياسى كشور است كه براى اوّلين بار، با تدوين قانون‏اساسىِ جمهورى اس...
بازدید : 80 تاریخ درج : 1393/2/14
پيام بنيان گذار جمهورى اسلامى، امام خمينى(ره) خطاب به خبرگان منتخب ملّت   بسم الله الرحمن الرحيم با تأييد خداوند متعال - جلّ و على  - و پشتيبانى حضرت ولى اللَّه اعظم ب...
بازدید : 6564 تاریخ درج : 1387/9/9
.::  www.majlesekhobregan.ir  ::. فرازى از وصيت نامه سياسى - الهى‏ امام خمينى‏(ره) بسم الله الرحمن الرحيم‏ ... و بايد بدانيم كه اگر رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، شايس...
بازدید : 4118 تاریخ درج : 1387/9/9
.::  www.majlesekhobregan.ir  ::. پيام رهبر معظم انقلاب‏ حضرت آيةاللَّه خامنه‏اى (مدّ ظله العالى) به مناسبت افتتاح سوّمين دوره مجلس خبرگان‏ بسم الله الرحمن الرحيم&rlm...
بازدید : 4572 تاریخ درج : 1387/9/9
.::  www.majlesekhobregan.ir  ::. وظايف خبرگان‏ مجلس‏خبرگان، نهادى است كه به موجب قانون اساسى، سه مسئوليتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، &laqu...
بازدید : 5187 تاریخ درج : 1387/9/9
.::  www.majlesekhobregan.ir  ::.   پس از برگزارى انتخابات مجلس خبرگان، نخستين جلسه در هر دوره، با حضور حدّاقل دو سوم نمايندگان، رسميّت مى‏يابد. برگزارى نخستين ج...
بازدید : 20337 تاریخ درج : 1387/9/9
.::  www.majlesekhobregan.ir  ::. ساختار مجلس خبرگان‏ مجلس خبرگان، از دو بخش هيئت رئيسه و كميسيون‏ها تشكيل مى‏شود: ...
بازدید : 12958 تاریخ درج : 1387/9/9
.::  www.majlesekhobregan.ir  ::.  فصل دوّم ) آشنايى با دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى‏ و مراكز تابع آن‏ دبيرخانه مجلس ...
بازدید : 4321 تاریخ درج : 1387/9/9
.::  www.majlesekhobregan.ir  ::. شرايط نمايندگان مجلس خبرگان‏ قانون اساسى، بصراحت، شرايط نمايندگان مجلس خبرگان را بيان...
بازدید : 7629 تاریخ درج : 1387/9/9
.::  www.majlesekhobregan.ir  ::. •          آثار منتشر شده پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام1.  پرسمان ولایی (1) ولایت فقیه و مشروعیت ، مصط...
بازدید : 4480 تاریخ درج : 1387/9/9
.::  www.majlesekhobregan.ir  ::. الف) اهداف‏ مجله حكومت اسلامى با الهام از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى حضرت آيةاللَّه خامن...
بازدید : 3888 تاریخ درج : 1387/9/9
برگزيده كتاب سال جمهورى اسلامى‏ سال 1382 ؛كتابآزادى،عقلوايمان . سال 1382 ؛كتابحقوقووظايفشهروندانودولتمردان. 2. برگزيدهكتابسالحوزه‏سال 1379 ؛كتابدينودولتدرانديشهاسلامى. سال 1382 ؛كتابآزادى...
بازدید : 3268 تاریخ درج : 1387/9/9
 کتابخانه تخصصي مرکز تحقیقات علمی در راستاي تحقيق و پژوهش در زمينه انديشه سياسي اسلام و حکومت اسلامي در سال 1380 تاسيس گرديد و طي اين سال ها به گردآوري و ساماندهي منابع گوناگون در حوزه هاي ولايت ...
بازدید : 6492 تاریخ درج : 1387/9/8
بخشاطلاع‌رسانيوسايتدبيرخانهمجلسخبرگانرهبريدردوسالاخيردارايفعاليت‌هايمتعدديبودهاستكهعمدهآنهابهشرحزيراست: ارتباطاعضاءدبيرخانهباشبكهاينترنتونيزمديريتنوعونحوهاستفادهازاعضاءبادستگاه‌هايرا...
بازدید : 4547 تاریخ درج : 1387/9/8